Ποιοι είμαστε

Ο αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός με την επωνυμία Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων "ἀναβίωσις" (Cooperative for Social Management of Waste "Anabiosis Coop") ιδρύθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία).

Προηγήθηκαν 7 χρόνια δραστηριοτήτων (2011-2017) για την προώθηση της συνεργατικής, αποκεντρωμένης, με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένης (βασισμένης στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση) διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Θεσσαλονίκη.

Οι κυριότερες δράσεις στα 7 αυτά χρόνια περιλαμβάνουν:

Διοργάνωση μεγάλων κεντρικών εκδηλώσεων:
Εκδήλωση - Δημόσια παρουσίαση της πρότασης για την κοινωνική, ολοκληρωμένη και αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2012
Συνάντηση συλλογικοτήτων Βόρειας Ελλάδας για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014
Συνάντηση συλλογικοτήτων Βόρειας Ελλάδας για τη διαχείριση απορριμμάτων, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016

Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε εκδηλώσεις:
Εκδήλωση στη Λητή - Δήμος Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011
Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του Λαγκαδά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΑ, Ιανουάριος 2012
Παρουσίαση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΣΑ σε εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, Μάρτιος 2012
Εκδήλωση για τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Ωραιόκαστρο, Μάρτιος 2012
Εκδήλωση για την πρόταση εναλλακτικής - αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, Ευκαρπία, Μάρτιος 2012
Παρουσίαση της πρότασης για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2012
Εκδήλωση για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2013
Εκδήλωση για τα ΑΣΑ στη Νεάπολη – Συκιές, Νοέμβριος 2013
Εκδήλωση για την παραγωγή και διαχείριση των απορριμμάτων, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014
Εκδήλωση για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2017
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, Αθήνα (2014, 2015, 2016)
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη (2014, 2015)
Συμμετοχή στο Green Wave Festival, Θεσσαλονίκη (2014, 2015, 2016)

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων, εργασιών, έργων, σχεδίων και προγραμμάτων ολόκληρου του κύκλου της διαχείρισης των αποβλήτων, από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση και αξιοποίησή τους, που εντάσσονται στην κοινωνική, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, βασιζομένης στους άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- ανάκτηση-κομποστοποίηση με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

Αρχές και αξίες λειτουργίας: Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου