Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Δημιουργία Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης2 σχόλια: